เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 46/2562
seminar and training
20/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/04/2019
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 04/05/2019 - 30/06/2019
ตัวแทนออกของรุ่น 45/61
seminar & Training
10/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2019
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/02/2019 - 30/03/2019
seminar & Training
10/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 800 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 24/10/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 26/10/2018 - 26/10/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 44/2561
seminar and training
5/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/07/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 04/08/2018 - 06/10/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561
seminar and training
30/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
จป.หัวหน้างาน
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 3,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 27/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 29/11/2017 - 30/11/2017
ความผิดทางศุลกากร การดำเนินคดี และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรที่ผู้นำเข้าส่งออกควรระวัง
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/11/2017 - 28/11/2017
การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย่างปลอดภัย (DDTC)
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 24/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/11/2017 - 28/11/2017
ภาษาอังกฤษสำหรับการขนส่งสินค้า
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 22/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 24/11/2017 - 24/11/2017
ภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้า
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 22/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 24/11/2017 - 24/11/2017