เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
Incoterms ® 2020 กับการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/01/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/01/2021 - 28/01/2021
การควบคุมและการตรวจสอบทางศุลกากร
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 27/01/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 27/01/2021 - 27/01/2021
พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและผ่านแดน
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/01/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 26/01/2021 - 26/01/2021
หลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากร และกรณีศึกษา
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1200 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 21/01/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 21/01/2021 - 21/01/2021
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเพื่อนสมาชิก
Thai Authorized Customs Brokers Association
20/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : - บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 16/12/2020
 • สถานที่ : ณ สำนักงานสาขาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด) จ.ชลบุรี
 • วันที่อบรม : 17/12/2020 - 17/12/2020
English For Customs Brokers
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 17/12/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 17/12/2020 - 17/12/2020
การปฏิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ
Thai Authorized Customs Brokers Association
1/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 27/11/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 29/11/2020 - 29/11/2020
Sea Freight
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 29/11/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 29/11/2020 - 29/11/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 51/2564
seminar and training
30/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2021
 • สถานที่ : - Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 - Online ณ สำนักงานสาขาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ภาคตะวันออก
 • วันที่อบรม : 06/02/2021 - 28/03/2021
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จำนวน 13 ฉบับ
Thai Authorized Customs Brokers Association
1/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 09/12/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 09/12/2020 - 09/12/2020