เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
Shipping Professional
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 27/10/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 27/10/2020 - 27/10/2020
Air Freight and Dangerous Goods
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/10/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/10/2020 - 28/10/2020
ATIGA FORM D
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1200 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 16/10/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 20/10/2020 - 20/10/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 50/2563
seminar and training
55/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 15/10/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 17/10/2020 - 20/12/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 49/2563
seminar and training
50/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/07/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 01/08/2020 - 20/09/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 47/2562
seminar and training
20/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/07/2019
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/08/2019 - 05/10/2019
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 44/2561
seminar and training
2147483647/1 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/07/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 04/08/2018 - 06/10/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561
seminar and training
30/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561
seminar and training
2147483647/1 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
6/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018