เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 50/2563
seminar and training
30/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/09/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/10/2020 - 20/12/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 49/2563
seminar and training
50/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/07/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 01/08/2020 - 20/09/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 47/2562
seminar and training
20/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/07/2019
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/08/2019 - 05/10/2019
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 44/2561
seminar and training
2147483647/1 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/07/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 04/08/2018 - 06/10/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561
seminar and training
30/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561
seminar and training
2147483647/1 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
6/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
5/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
0/0 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
70/20 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018