เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE
seminar and training
15/40 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2019
 • สถานที่ : บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด
 • วันที่อบรม : 11/01/2020 - 16/02/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 48/2563
seminar and training
20/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2020
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 01/02/2020 - 29/03/2020
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 47/2562
seminar and training
20/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/07/2019
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/08/2019 - 05/10/2019
ตัวแทนออกของรุ่น 45/61
seminar & Training
10/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2019
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/02/2019 - 30/03/2019
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 44/2561
seminar and training
5/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/07/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 04/08/2018 - 06/10/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561
seminar and training
30/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
6/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
0/0 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 42/2561
seminar and training
70/20 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2018
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 03/02/2018 - 31/03/2018