เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

คุณอนันต์ ทินะพงศ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2023 (TILOG LOGISTIX2023) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกนัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานเปิดงาน

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ประกาศกรมศุลกากรที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

ประกาศเมื่อวันที่ 20 / 06 / 2566

ด้วยกรมศุลกากร ประกาศกรมศุลกากรที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร (2) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเเนบ)
        ประกาศกรมศุลกากรที่ 54 /2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมศุลกากร พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ
        ประกาศกรมศุลการที่ 67/2566 เรื่อง การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System ACTS) (2) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ)
       ประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2566 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการปกครอง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ)

 

Download File

อ่านต่อ

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน