เลือกภาษา
 • หน้าหลัก
 • บทความ
 • ยุคเฟื้อง 'โลจิสติกส์' การค้าออนไลน์ & Delivery Service

   

  Green Logistics ในยุคที่การค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง หลังจากวิกฤตโควิด-19

  กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ ต้องปรับตัวทันที โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มตั้งแต่

  ๑. การวางแผน/คาดการความต้องการของลูกค้า

  ๒. การให้บริการและสนับสนุนลูกค้า 

  ๓. การสื่อสารโลจิกสติกส์และจัดการคำสั่งซื้อ

  ๔. การจัดซื้อ/จัดหา

  ๕. การขนถ่ายวัสดุและบรรจุหีบห่อ

  ๖. การเลือกทำเลที่ตั้งและจัดการคลังสินค้า

  ๗. การบริหารสินค้าคงคลัง

  ๘. การขนส่งและจัดการขนส่ง

  ๙. โลจิสติกส์ย้อนกลับ

  การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาถึงแล้ว การปรับตัวของภาคการผลิต และโลจิสติกส์

  ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การจัดการต้นทุน และ การมองหาโอกาสใหม่ การสนองตอบลูกค้า

  การสร้างความเชื่อมั่น การดูแลสิ่งแวดล้อม การมองหาแหล่งพลังงานทางเลือก/ทดแทน

  แต่สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากไม่คาดคิดคือ Green Logistics สามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจน

ยุคเฟื้อง 'โลจิสติกส์' การค้าออนไลน์ & Delivery Service

 

Green Logistics ในยุคที่การค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง หลังจากวิกฤตโควิด-19

กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ ต้องปรับตัวทันที โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มตั้งแต่

๑. การวางแผน/คาดการความต้องการของลูกค้า

๒. การให้บริการและสนับสนุนลูกค้า 

๓. การสื่อสารโลจิกสติกส์และจัดการคำสั่งซื้อ

๔. การจัดซื้อ/จัดหา

๕. การขนถ่ายวัสดุและบรรจุหีบห่อ

๖. การเลือกทำเลที่ตั้งและจัดการคลังสินค้า

๗. การบริหารสินค้าคงคลัง

๘. การขนส่งและจัดการขนส่ง

๙. โลจิสติกส์ย้อนกลับ

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาถึงแล้ว การปรับตัวของภาคการผลิต และโลจิสติกส์

ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การจัดการต้นทุน และ การมองหาโอกาสใหม่ การสนองตอบลูกค้า

การสร้างความเชื่อมั่น การดูแลสิ่งแวดล้อม การมองหาแหล่งพลังงานทางเลือก/ทดแทน

แต่สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากไม่คาดคิดคือ Green Logistics สามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจน

mainimg

ยุคเฟื้อง 'โลจิสติกส์' การค้าออนไลน์ & Delivery Service

 

Green Logistics ในยุคที่การค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง หลังจากวิกฤตโควิด-19

กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ ต้องปรับตัวทันที โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มตั้งแต่

๑. การวางแผน/คาดการความต้องการของลูกค้า

๒. การให้บริการและสนับสนุนลูกค้า 

๓. การสื่อสารโลจิกสติกส์และจัดการคำสั่งซื้อ

๔. การจัดซื้อ/จัดหา

๕. การขนถ่ายวัสดุและบรรจุหีบห่อ

๖. การเลือกทำเลที่ตั้งและจัดการคลังสินค้า

๗. การบริหารสินค้าคงคลัง

๘. การขนส่งและจัดการขนส่ง

๙. โลจิสติกส์ย้อนกลับ

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาถึงแล้ว การปรับตัวของภาคการผลิต และโลจิสติกส์

ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การจัดการต้นทุน และ การมองหาโอกาสใหม่ การสนองตอบลูกค้า

การสร้างความเชื่อมั่น การดูแลสิ่งแวดล้อม การมองหาแหล่งพลังงานทางเลือก/ทดแทน

แต่สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากไม่คาดคิดคือ Green Logistics สามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจน

บทความเด่นเป็นที่สนใจ