การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการเปิดงาน และ ท่านรองพันธุ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้เกียรติแสดงปาฐกถา เรื่องวิสัยทัศน์กรมศุลกากรกับมาตรฐานตัวแทนออกของ ในปี 2564
การประชุมในปีนี้ ทางสมาคมฯ ได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับคณะกรรมการบริหาร จำนวน 16 ท่าน กรรมการชุดนี้ได้เลือกนายกสมาคมฯ คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีก 1 สมัย บริหารงานสมาคมในปี 2564-2566