เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ;.65/034    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท พีทีเอส ชิปปิ้ง จำกัด    
ที่อยู่ :   106 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สาย อำเภอมาสาย จังหวัดเชียงราย 57130    
โทรศัพท์:   053-733-510 แฟกซ์ :  053-732-5999 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสุวนันท์ สุวรรณกุล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุวนันท์ สุวรรณกุล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   081-568-6175 053-733-510 โทรศัพท์ :  081-568-6175 053-733-510   
แฟกซ์ :   053-732-5999 แฟกซ์ :   053-732-5999  
อีเมล์ :   top-north@hotmail.com อีเมล์ :   top-north@hotmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOM CLEARANCE SEA FREIGHT FORWARDER SHIPPING LINE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด