เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   5    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท สยามสากลบริการ จำกัด    
ที่อยู่ :   14 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศัพท์:   02-249-0123 แฟกซ์ :  0-2249-3717 
 เว็บไซต์ :   -    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณนันทนา สิทธานครินทร์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณทิพย์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :     
โทรศัพท์ :   0-2249-0123 โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :    0-2249-3717 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   nantana@sissiam.com อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด