เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :       
ประเภทสมาชิก :       
ชื่อบริษัท :       
ที่อยู่ :       
โทรศัพท์:    แฟกซ์ :   
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:    ชื่อผู้ติดต่อ :     
ตำแหน่ง :    ตำแหน่ง :     
โทรศัพท์ :    โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :    อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด