เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   18    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ทรานซ์เวย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด    
ที่อยู่ :   55/32 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2295-2504-8 แฟกซ์ :  0-2294-0309-10 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณพิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณไพฑูรย์ วังน้อย   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2295-2504-8 โทรศัพท์ :  0-2295-2504-8   
แฟกซ์ :   0-2294-0309-10 แฟกซ์ :   0-2294-0309-10  
อีเมล์ :   alltrans@pisitatm.com อีเมล์ :   alltrans@pisitatm.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด