เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   19    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด    
ที่อยู่ :   2029/24-28 อาคารเอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2675-0559-63 แฟกซ์ :  0-2675-1342 
 เว็บไซต์ :   www.chairak.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกุลวัสส์ สุทธิพรสมบัติ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณอรวรรณ ผ่องงาม   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2675-0559-63 โทรศัพท์ :  0-2675-0559-63   
แฟกซ์ :   0-2675-1342 แฟกซ์ :   0-2675-1342  
อีเมล์ :   kunlawat@chairak.co.th อีเมล์ :   orawan@chairak.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด