เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   20    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   10/1 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2712-0130 แฟกซ์ :  0-2712-0155 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณธัญญา ธัญญพงศ์พานิช ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณพลธวัช ธัญญพงศ์พานิช   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Sales Executive   
โทรศัพท์ :   0-2712-0130 โทรศัพท์ :  0-2712-0130   
แฟกซ์ :   0-2712-0155 แฟกซ์ :   0-2712-0155  
อีเมล์ :   air.exp@ewl.co.th อีเมล์ :   poltavath@ewl.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด