เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   24    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด    
ที่อยู่ :   61/189-191 ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310    
โทรศัพท์:   0-2643-1178 แฟกซ์ :  0-2245-8566 
 เว็บไซต์ :   www.imtgroup.net    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณนฤมล วันทนียกุล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณอมรรัตน์ โกยทอง   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  หัวหน้าส่งออก   
โทรศัพท์ :   0-2643-1178 โทรศัพท์ :  0-2643-1178   
แฟกซ์ :   0-2245-8566 แฟกซ์ :   0-2245-8566  
อีเมล์ :   imt@imtgroup.net อีเมล์ :   amornrat@imtgroup.net  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด