เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   6    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปปิ้งกรุ๊ป จำกัด    
ที่อยู่ :   40 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2333-1199 แฟกซ์ :  0-2333-1166 
 เว็บไซต์ :   www.snp.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสิทธิชัย ชวรางกูร ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุมาลี ปริทัศน์ไพศาล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2333-1199 โทรศัพท์ :  0-2333-1199   
แฟกซ์ :   0-2333-1166 แฟกซ์ :   0-2333-1166  
อีเมล์ :   info@snp.co.th อีเมล์ :   sumalee@snp.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด