เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   25    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   33/29-31 ชั้น 8 และ 33/32-34 ชั้นเอ็ม อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500    
โทรศัพท์:   0-2625-0000 แฟกซ์ :  0-2632-7343-4 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณมิตซึรุ โคจิ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณกนกนารถ สงฆ์เจริญธรรม   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2625-0000 โทรศัพท์ :  0-2625-0370   
แฟกซ์ :   0-2632-7343-4 แฟกซ์ :   0-2632-7343-4  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   kanoknart.s@th.kline.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด