เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   26    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. คัสตอมส์ โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส    
ที่อยู่ :   63/66 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2249-2160 แฟกซ์ :  0-2249-6080 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณปัญญา ศรีสุธรรม ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุกานดี สุจริต   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2249-2160 โทรศัพท์ :  0-2249-2160   
แฟกซ์ :   0-2249-6080 แฟกซ์ :   0-2249-6080  
อีเมล์ :   tpcustom@gmail.com  อีเมล์ :   tpcustom@gmail.com   
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด