เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   27    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   1617 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250    
โทรศัพท์:   0-2369-3400-09 แฟกซ์ :  0-2369-3410-12 
 เว็บไซต์ :   http://yamatothai.com/    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณจิระศักดิ์ ศิวรักษ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการทั่วไป   
โทรศัพท์ :   0-2369-3400-09 โทรศัพท์ :  0-2369-3400-09   
แฟกซ์ :   0-2369-3410-12 แฟกซ์ :   0-2369-3410-12  
อีเมล์ :   ytcbkk@yamatothai.com อีเมล์ :   chirasak@yamatothai.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด