เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   28    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310    
โทรศัพท์:   0-2715-6500 แฟกซ์ :  0-2715-6555 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณฮิซาโนบุ ไซโตะ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณจิรภา สุขสำราญ   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2715-6500 โทรศัพท์ :  0-2715-6500   
แฟกซ์ :   0-2715-6555 แฟกซ์ :   0-2715-6555  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   jirapa.su@mscs-th.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด