เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   30    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ที่อยู่ :   65/1 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2254-5370-8 แฟกซ์ :  0-2254-2119 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอัมฤทธิ์ ปั้นศิริ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสักการะ วิเศษกุล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2254-5370-8 โทรศัพท์ :  0-2254-5370-8   
แฟกซ์ :   0-2254-2119 แฟกซ์ :   0-2254-2119  
อีเมล์ :   excel@exctrans.co.th อีเมล์ :   sakara@exctrans.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด