เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   32    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   138 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000    
โทรศัพท์:   0-2501-1281 แฟกซ์ :  0-2501-1063-4 
 เว็บไซต์ :   www.sagawa-exp.co.jp/english/    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณมาซาโตะ ฮามาซากิ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุพัฒน์ พรหมวงศ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2501-1281 โทรศัพท์ :  0-2501-1281   
แฟกซ์ :   0-2501-1063-4 แฟกซ์ :   0-2501-1063-4  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   suphat.p@sgh-global.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด