เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   34    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด    
ที่อยู่ :   159 ซอยดำรงค์ลัทธพิพัฒน์ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2671-5858-65 แฟกซ์ :  0-2672-5503-5 
 เว็บไซต์ :   www.bettergroup.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณชัยรัตน์ โกวิทมงคล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณฤกษ์ชัย สุดสว่าง   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ที่ปรึกษา   
โทรศัพท์ :   0-2671-5858-65 โทรศัพท์ :  0-2671-5858-65   
แฟกซ์ :   0-2672-5503-5 แฟกซ์ :   0-2672-5503-5  
อีเมล์ :   yossawatk@bettersystem.co.th อีเมล์ :   rerkchais@bettersystem.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด