เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   35    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด    
ที่อยู่ :   อาคาร ที เอ ซี เลขที่ 1 ชั้น3-4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330    
โทรศัพท์:   0-2650-9030-60 แฟกซ์ :  0-2651-4667-8 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณคีรี ชัยชนะวงศ์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณมยุรี ลิลิตปัญณะวงค์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการขาเข้า   
โทรศัพท์ :   0-2650-9030-60 โทรศัพท์ :  0-2650-9030-60   
แฟกซ์ :   0-2651-4667-8 แฟกซ์ :   0-2651-4667-8  
อีเมล์ :   tac@transaircargo.com อีเมล์ :   mayuree@transaircargo.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด