เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   36    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7/1 และ 8/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2998-7800 แฟกซ์ :  0-2996-8274-5 
 เว็บไซต์ :   www.dhl.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณบุญเกิด ศิลปเวชกุล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณนพวิทย์ บัวประดิษฐ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร   
โทรศัพท์ :   0-2998-7800 โทรศัพท์ :  0-2998-7800   
แฟกซ์ :   0-2996-8274-5 แฟกซ์ :   0-2996-8274-5  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   noppawit.boupradit@dhl.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด