เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   37    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ที่อยู่ :   78 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์:   0-2237-3061-4 แฟกซ์ :  0-2236-1042 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสกุลตลา วัธนเวคิน ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณอศิกานต์ ลาภนิมิตรชัย   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2237-3061-4 โทรศัพท์ :  0-2237-3061-4   
แฟกซ์ :   0-2236-1042 แฟกซ์ :   0-2236-1042  
อีเมล์ :   sti@siamtrans.com อีเมล์ :   atikarn@siamtrans.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด