เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   39    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   1 อาคารทีเอซี ชั้น 5-7 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    
โทรศัพท์:   0-2126-8500 แฟกซ์ :  0-2650-8023 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณโคจิ ฮิราตะ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณธิสนา   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  HR   
โทรศัพท์ :   0-2126-8500 โทรศัพท์ :  02 126 8599   
แฟกซ์ :   0-2650-8023 แฟกซ์ :   0-2650-8023  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   Thisana@th.hh-express.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด