เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   41    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   2032 ชั้น 4 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310    
โทรศัพท์:   035 350-046-8 แฟกซ์ :  035 350-049-50 
 เว็บไซต์ :   www. nittsu.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณฮิโรชิ เอโนกิดะ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณปิยดา เผ่าอรุณ   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการขนส่งทางทะเล (ผู้รับมอบอำนาจ)   
โทรศัพท์ :   035 350-046-8 โทรศัพท์ :  035 350-046-8   
แฟกซ์ :   035 350-049-50 แฟกซ์ :   035 350-049-50  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   piyada@nittsu.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด