เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   46    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   3388/54-61, 66-67 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 16,17,19 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2269-6500 แฟกซ์ :  0-2367-5352 
 เว็บไซต์ :   www.dbschenker.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณจูเลีย โธป ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณลัดดาวัลย์ ริ้ววิริยะ   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Customs Service Manager.   
โทรศัพท์ :   0-2269-6500 โทรศัพท์ :  0-2269-6500   
แฟกซ์ :   0-2367-5352 แฟกซ์ :   0-2367-5352  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   laddawan.riewviriya@dbschenker.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด