เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/001    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เจ.พี.97 ชิปปิ้ง กรุ๊ป จำกัด    
ที่อยู่ :   617/6 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2713-9071-4 แฟกซ์ :  0-2713-9075 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกันณัชชา กาญจนวงศ์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสมร อ่อนคำ   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2713-9071-4 โทรศัพท์ :  0-2713-9071-4   
แฟกซ์ :   0-2713-9075 แฟกซ์ :   0-2713-9075  
อีเมล์ :   jp97_shipping@hotmail.co.th อีเมล์ :   jp97_shipping@hotmail.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด