เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/004    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท พีจีที ชิปปิ้ง จำกัด    
ที่อยู่ :   98/315 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310    
โทรศัพท์:   02-138-8200 แฟกซ์ :  0-2259-4003 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณพงศ์กวี จิรัฐฐิตินันท์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุวรรณี ธรรมจาโร   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   081 376-2300 โทรศัพท์ :  02-138-8200#400 086-341-3010   
แฟกซ์ :   0-2663-5100 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   pongkawee@progistics-int.com อีเมล์ :   shipping@progistics-int.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SHIPPING LINE SEA-FREIGHT FORWARDER
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด