เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/013    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอ็คซีด จำกัด    
ที่อยู่ :   116/55 ชั้น 15 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2671-3892-6 แฟกซ์ :  0-2671-3891-8 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณวรพันธ์ ตั้งจิตร ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณองอาจ วัฒนะจินดาวงศ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2671-3892-6 081 830-2486 โทรศัพท์ :  0-2671-3892-6 #127   
แฟกซ์ :   0-2671-3891-8 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   woraphan@exceed.co.th อีเมล์ :   paritya@exceed.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด