เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/018    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮลเซียน ชิปปิ้ง    
ที่อยู่ :   250/4 ซอยศิริวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงโพงพาง เขตยานนาว กรุงเทพ ฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2212-8374 0-2213-2870 0-2674-0901 แฟกซ์ :  0-2213-2871 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอรษา รอย ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณแป๊ว    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   081 835-8735 โทรศัพท์ :  0-2674-0901   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   halcyon_shipping@yahoo.co.th อีเมล์ :   halcyon_shipping@yahoo.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE SHIPPING LINE SEA-FREIGHT FORWARDER
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด