เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/024    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.ชิปปิ้ง เซอร์วิส    
ที่อยู่ :   3364/3 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2249-2479 0-2249-3506 แฟกซ์ :  0-2249-9085 0-2249-9086 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกาญจนา มีศิลธรรม ชื่อผู้ติดต่อ :     
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :     
โทรศัพท์ :   081 835-9380 โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   kan@dolphin-logistics.co.th อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SEA-FREIGHT FORWARDER INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด