เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/031    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เว็น-ปาร์คเกอร์ โลจิสติคซ์ (กรุงเทพ) จำกัด    
ที่อยู่ :   1055/802-803 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์:   0-2632-2061-5 แฟกซ์ :  0-2632-2060 
 เว็บไซต์ :   www.wen-parker.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกิตติ ภูธนกิจ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณณฐพร ทองปรอน   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ติดต่อ   
โทรศัพท์ :   081 647-1153 โทรศัพท์ :  0-2632-2061-5   
แฟกซ์ :   0-2632-2060 แฟกซ์ :   0-2632-2060  
อีเมล์ :   KPootanakit@wen-parker.com อีเมล์ :   NTongpron@wen-parker.com OKaewkong@wen-parker.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SEA-FREIGHT FORWARDER
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด