เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/032    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น คัสตอมส์ เซอร์วิส    
ที่อยู่ :   122/18 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150    
โทรศัพท์:   038 241-893-5 แฟกซ์ :  038 241-891 
 เว็บไซต์ :   www.easterncustoms.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณยงยุทธ์ บุญมา ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณรณชัย อภัยสุรสิทธิ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ติดต่อ   
โทรศัพท์ :   081 377-3949 โทรศัพท์ :  038 241-893-5 086 305-3589   
แฟกซ์ :   038 241-891 แฟกซ์ :   038 241-891  
อีเมล์ :   yongyut@easterncustoms.co.th อีเมล์ :    phoomwinai@easterncustoms.co.th ronachai@easterncustoms.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด