เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   53    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทอง เทรดดิ้ง    
ที่อยู่ :   350/149 ซอย 6 หมู่บ้านศรีกรุง ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2678-0299 แฟกซ์ :  0-2285-3889 0-2285-2624 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณองอาจ ดาวทอง ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสมัครชัย   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  วางบิลค่าบำรุง   
โทรศัพท์ :   0-2678-0299 โทรศัพท์ :  0-2678-0299   
แฟกซ์ :   0-2285-3889 0-2285-2624 แฟกซ์ :   0-2285-3889 0-2285-2624  
อีเมล์ :    wan_dao@hotmail.com อีเมล์ :    wan_dao@hotmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด