เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/049    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด    
ที่อยู่ :   90/8 ชั้น 6 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500    
โทรศัพท์:   0-2238-2773-83 0-2134-6163-69 แฟกซ์ :  0-2238-2785-87 0-2134-6170 
 เว็บไซต์ :   www.global-gp.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณมนฤดี รัตนจิตบรรจง ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณกรชนก วิริยะสกุลธรณ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :    โทรศัพท์ :  0-2238-2773-83 0-2134-6163-69 #202   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :    hr@bkk.global-gp.com อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SHIPPING LINE SEA-FREIGHT FORWARDER WAREHOUSING INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด