เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/050    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสติกส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250    
โทรศัพท์:   0-2721-6849 แฟกซ์ :  0-2721-7724 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกรัยวิทย์ ไกรเลิศวาณิชพงศ์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณอภิสิทธิ์ เจริญธนากุล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   081 554-1553 โทรศัพท์ :  0-2721-6849   
แฟกซ์ :   0-2721-7724 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   proactive.thai@gmail.com อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SEA-FREIGHT FORWARDER
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด