เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   55    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ยูเนี่ยน เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด    
ที่อยู่ :   3388/53 อาคารสิรินรัตน์ ชั้นที่ 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    
โทรศัพท์:   02-367-5237 แฟกซ์ :  02-367-5298 
 เว็บไซต์ :   www.union-freight.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอุไร จูฑากาญจน์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณระวิวรรณ (ป๊อก)    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  เลขานุการ   
โทรศัพท์ :   02-367-5237 โทรศัพท์ :  02-367-5237   
แฟกซ์ :   02-367-5298 แฟกซ์ :   02-367-5298  
อีเมล์ :   center@union-freight.com อีเมล์ :   center@union-freight.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด