เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   56    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ที่อยู่ :   3388/74-77 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2566-1055-63 0-2566-1055#1110 แฟกซ์ :  0-2134-7098 0-2134-7097 
 เว็บไซต์ :   www.transpologistics.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอภิชาติ ศรีปรมานนท์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณวราลี จันทร์ธิวัตรกุล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  รองกรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2566-1055-63 โทรศัพท์ :  0-2566-1055-63   
แฟกซ์ :   0-2134-7098 0-2134-7097 แฟกซ์ :   0-2134-7098 0-2134-7097  
อีเมล์ :   sales@transpologistics.com อีเมล์ :   sales@transpologistics.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE NVOCC SEA-FREIGHT FORWARDER WAREHOUSING AIR-FREIGHT FORWARDER INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด