เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   58    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด    
ที่อยู่ :   อาคารยูเอ็ม ชั้น 20, เลขที่ 9/201-207 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กทม. 10250    
โทรศัพท์:   02 728 9440 แฟกซ์ :  02 728 9096 
 เว็บไซต์ :   www.ups.com/th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณโล ปัก ยิว เอ็ดมันต์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสันติ สุชาดา   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Brokerage Manager   
โทรศัพท์ :   0-2728-9000 โทรศัพท์ :  02-728-9372    
แฟกซ์ :   0-2728-9171-3 แฟกซ์ :   0-2728-9171-3  
อีเมล์ :   s ksuwimol@ups.com, thfeedback@ups.com, ssuttirak@ups.com อีเมล์ :   ssanti@ups.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด