เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   61    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท โกลบอล ชิปปิ้ง จำกัด    
ที่อยู่ :   14/2 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2663-0181 แฟกซ์ :  0-2663-8602 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสมคิด โสภณธนกิจสกุล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุกกรี ทรงเงินดี   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  เลขานุการ   
โทรศัพท์ :   0-2663-0181 โทรศัพท์ :  0-2663-0181   
แฟกซ์ :   0-2663-8602 แฟกซ์ :   0-2663-8602  
อีเมล์ :   global@globalshipping.co.th kanyarat@globalshipping.co.th อีเมล์ :   global@globalshipping.co.th kanyarat@globalshipping.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด