เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   66    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด    
ที่อยู่ :   8,10 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 5 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260    
โทรศัพท์:   0-2332-0166 แฟกซ์ :  0-2332-0176 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกวงเม้ง แซ่เล้า ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสมชาย แซ่ลิ้ม   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :     
โทรศัพท์ :   0-2332-0166 โทรศัพท์ :  0-2332-0166   
แฟกซ์ :   0-2332-0176 แฟกซ์ :   0-2332-0176  
อีเมล์ :   ocb1992@ksc.th.com ocbex@ksc.th.com sclocb199@gmail.com ocb1992@gmail.com อีเมล์ :   ocb1992@ksc.th.com ocbex@ksc.th.com sclocb199@gmail.com ocb1992@gmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด