เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   69    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จำกัด    
ที่อยู่ :   65/122-123 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น14 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320    
โทรศัพท์:   0-2643-9860 แฟกซ์ :  0-2248-7142-43 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณวิรัตน์ วิภู ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณอิทธิพัทธ์ สมญาธชรักษ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2643-9860 โทรศัพท์ :  081 774-1735   
แฟกซ์ :   0-2248-7142-43 แฟกซ์ :   0-2248-7142-43  
อีเมล์ :   araya.somyarak@idealgroups.com uraiwan.thammatinno@idealgroups.com asnee49@gmail.com asnee55@gmail.com metta.burarak@Idealgroups.com adisak.somyarak@Idealgroups.com อีเมล์ :   araya.somyarak@idealgroups.com uraiwan.thammatinno@idealgroups.com asnee49@gmail.com asnee55@gmail.com metta.burarak@Idealgroups.com adisak.somyarak@Idealgroups.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด