เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/051    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ไพลอต ทรานสปอร์ต จำกัด    
ที่อยู่ :   2024/84 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2742-7000 แฟกซ์ :  0-2715-9527-30 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสุภเสฏฐ์ ปิยพุฒินันท์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณทวีศักดิ์ ถิ่นสุราษฎร์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :    โทรศัพท์ :  081 562-6672 081 358-5834   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :   0-2715-9527-30  
อีเมล์ :   pilotervices@pilotservices.co.th อีเมล์ :   pilotervices@pilotservices.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE SEA-FREIGHT FORWARDER INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด