เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/054    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เกษมสุวรรณโพธิ์ จำกัด    
ที่อยู่ :   62 หมู่บ้านปรีชา ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 8 ถนนพหลโยธิน 87 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130    
โทรศัพท์:   0-2536-4542 0-2992-2972 แฟกซ์ :  0-2992-2909 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณธัญญ์นิธิ เปี่ยมธนพัฒน์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุรศักดิ์ พันธิ์สะอาด    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :    โทรศัพท์ :  0-2536-4542 0-2992-2972 086 391-2491   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   kasemsuwannapo@gmail.com อีเมล์ :   ksw_28@hotmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE SHIPPING LINE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด