เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/056    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท แอร์ แปซิฟิค จำกัด    
ที่อยู่ :   อาคาร ที.เอ.ซี ชั้น 5 เลขที่ 1 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 1033    
โทรศัพท์:   0-2650-8035-6 แฟกซ์ :  0-2650-8039 
 เว็บไซต์ :   www.airpacific.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณเนตรนิวัตร ธาราชีพ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณปิยะชาติ บินซัน   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   081 822-2043 โทรศัพท์ :  0-2650-8035-6   
แฟกซ์ :   0-2650-8039 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   apl@airpacific.co.th อีเมล์ :   netnivat@airpacific.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SHIPPING LINE SEA-FREIGHT FORWARDER
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด