เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/059    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ปาร์ควิง ชั้นที่ 44 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2670-1028 แฟกซ์ :  0-2670-1035-6 
 เว็บไซต์ :   www.expeditors.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณโรเบิร์ต จอร์แดน เกทส์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณวรัญญา    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Admin Manager   
โทรศัพท์ :    โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :   0-2670-1035-6 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :    อีเมล์ :   waranya.s@expeditors.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด