เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/060    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ทรานส์ นอร์ทเทอร์น จำกัด    
ที่อยู่ :   162 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100    
โทรศัพท์:   053 296-200-18 แฟกซ์ :  053 296-219 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณทิพวรรณ ทรัสติยา ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณกำธร ฐาปนพงษ์ไพบูลย์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   053 296-200-18 โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :   053 296-219 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :    อีเมล์ :   kamdhora@northernair-transport.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด