เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/061    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท สัมพันธ์ชิปปิ้ง จำกัด    
ที่อยู่ :   19/11 สุขุมวิท 65 (ซอยชัยพฤกษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2390-0311 แฟกซ์ :  0-2381-7117 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสัมพันธ์ จิรสกุล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณจักรภพ    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :    โทรศัพท์ :  081 696-0446   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :   0-2381-7117  
อีเมล์ :   sumpun_ship@yahoo.com อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด