เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/064    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท มาสเตอร์ โรยัล เซอร์วิส จำกัด    
ที่อยู่ :   99/6 อาคารมหาสิน ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2249-4396 แฟกซ์ :  0-2249-9407 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสมศักดิ์ จาตุสว่างพร ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณอรสา   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   081-3035725 โทรศัพท์ :  0-2249-4396   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :    อีเมล์ :   orasa_kaew@hotmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE SHIPPING LINE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด