เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/066    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง    
ที่อยู่ :   143/83 ตรอกวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600    
โทรศัพท์:   02-466-5711 แฟกซ์ :  02-466-5712 
 เว็บไซต์ :   www.sincereintermarket.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณไพฑูรย์ สุขเอี่ยม ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณนก   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   02-466-5711 โทรศัพท์ :  02-466-5711   
แฟกซ์ :   02-466-5712 แฟกซ์ :   02-466-5712  
อีเมล์ :   sincereintermarker17@gmail.com อีเมล์ :   sincereintermarker17@gmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด