เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/072    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   9/37 อาคารซี 5 ถนนป๊อบปูล่า 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกณ้ด จังหวัดนนทบุรี 11120    
โทรศัพท์:   0-2980-4935 แฟกซ์ :  0-2980-4296 
 เว็บไซต์ :   www.ebl.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสุวรรณ์ บำรุง ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณณัฐรดา สารเจริญ   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   087 827-2993 โทรศัพท์ :  0-2980-3368   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   suwanb@ebl.co.th อีเมล์ :   suwanb@ebl.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด