เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/073    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จำกัด    
ที่อยู่ :   65/63 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310    
โทรศัพท์:   0-2245-4555 แฟกซ์ :  0-2248-2730-1 
 เว็บไซต์ :   www.prowell.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอวง เจิ้ง เฉวียน ชื่อผู้ติดต่อ :  น้องแตง   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2245-4555 โทรศัพท์ :  0-2245-4555   
แฟกซ์ :   0-2248-2730-1 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   export-sea@lmfbkk.com อีเมล์ :   prowellth@gmail.com account@lmfbkk.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE SEA-FREIGHT FORWARDER SHIPPING LINE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด